اشتباهات رایج در سئو سایت

انتخاب اشتباه کلمات کلیدی این اشتباهی است که افراد زیادی مرتکب میشوند و بدتر از آن حتی کارشناسان با تجربه SEO نیز آن را انجام میدهند. افراد کلماتی را انتخاب میکنند که در ذهنشان بیانگر وبسایتشان است اما استفاده کننده های معمولی ممکن است آن ها را جستجو نکنند. برای مثال، اگر شما یک سایت…