فیلتر مطالب تکراری چیست

فیلتر مطالب تکراری چیست و چگونه کار میکند؟

با توجه به حجم مطالب تکراری و سایت هایی که در کمترین زمان مطالب سایت شما را کپی میکنند موتورهای جستجو برای جلوگیری از این امر الگوریتم های خود را دائم در حال تغییر دادن هستند. حال سوال این است : برای جلوگیری از این سایت ها و مطالب تکراری باید چگونه عمل کنیم؟

پیشنهاد میکنم بعد از خواندن تمام این مطلب , حذف مطالب تکراری با افزونه را نیز مطالب کنید.