الگوریتم PayDay Loan گوگل چیست؟

علاوه بر بررسی الگوریتم پاندا در سایت اکسپرت سئو اینبار نوبت به این رسید که گوگل الگوریتمی بنام PayDay Loan را معرفی کند, کار این الگوریتم گوگل اینه که  با سایت های اسپم برخورد کنه ، البته به گفته مت کاتز، سایت های خیلی اسپمی!!! سایت هایی که کلمات کلیدی آن ها در زمینه اسپم…