تبادل لینک و فواید آن

حتما با واژه هایی همچون : تبادل لینک سه طرفه، تبادل لینک هوشمند ، تبادل لینک اتوماتیک و عبارات این چنینی برخورد کرده اید. آیا به این فکر کرده اید که اینها چه معنی دارند ؟ و یا چه کمکی به شما میکنند ؟ تبادل لینک یعنی چه؟ Link Exchange یا تبادل لینک راهی است که در آن دو سایت لینک…