امنیت در مقابل تغییرات الگوریتم گوگل

امروز در سایت اکسپرت سئو به این مطلب می پردازیم که چطور آسیب پذیری سایت خود را در برابر تغییرات الگوریتم موتور جستجو، کمتر کنیم؟

هر به روز رسانی در الگوریتم موتورهای جستحو مانند پاندا، یک منبع اصلی استرس برای هر متخصص وبی است زیرا این تغییرات مانند زلزله هستند. آنها رتبه تان را فرومیریزند و همه تلاش هایتان برای رتبه بندی را از بین میبرند. در حالیکه این تغییرات غیر قابل پیشگیری هستند و کاری برای جلوگیری از آنها نمیتوانید انجام دهید، اندازه گیری هایی هستند که میتوانید برای کمتر صدمه دیدن انجام دهید. این باور وجود دارد که اگر از تمرین کلاه سفید پیروی کنید، از تغییرات در امان خواهید بود ولی اینطور نیست. اینجا چند پیشنهاد برای سئو و بهینه سازی سایت شما آورده شده است.

هرچند قبل از اینکه با خود مراحل ادامه دهید، بگذارید واضح کنیم که همه فعالیت های ترافیک مربوط به تغییرات موتورهای جستجو نیستند. بعضی اوقات این عملکردها طبیعی هستند- برای مثال، عملکرد های فصلی حاصل این تغییرات نیستند. کنترل این تغییرات سخت تر است زیرا مشابه تغییرات الگوریتم خارج از دست شما هستند و به همین دلیل آنها را در اینجا بحث نمیکنیم.